کارت ویزیت های فوری برای کسانی مناسب اند که :عجله زیاد دارن تعداد کمی کارت ویزیت میخواناز روکش فوریها که در غیرفوریها وجود نداره پسند کردن

کارت ویزیت های غیر فوری:قیمت مناسب تری دارنکیفیت بهترین دارن

کارت ویزیت 3بعدی

کارت ویزیت 3بعدی

 • شروع قیمت از:61 هزار تومان
 • تیراژ 60 عدد به بالا
 • چاپ یکرو و دورو
 • مدت تحویل: 2-10 ساعت
 • ارسال رایگان در روز بعد
کارت ویزیت سلفون شنی

کارت ویزیت سلفون شنی

 • شروع قیمت از:51 هزار تومان
 • تیراژ 60 عدد به بالا
 • چاپ یکرو و دورو
 • مدت تحویل: 2-10 ساعت
 • ارسال رایگان در روز بعد
کارت ویزیت لمینت مات

کارت ویزیت لمینت مات

 • شروع قیمت از:57 هزار تومان
 • تیراژ 60 عدد به بالا
 • چاپ یکرو و دورو
 • مدت تحویل: 2-10 ساعت
 • ارسال رایگان در روز بعد
کارت ویزیت شیشه ای 3بعدی

کارت ویزیت شیشه ای 3بعدی

 • شروع قیمت از:66 هزار تومان
 • تیراژ 60 عدد به بالا
 • چاپ یکرو و دورو
 • مدت تحویل: 2-10 ساعت
 • ارسال رایگان در روز بعد
کارت ویزیت بافت دار

کارت ویزیت بافت دار

 • شروع قیمت از:39 هزار تومان
 • تیراژ 60 عدد به بالا
 • چاپ یکرو و دورو
 • مدت تحویل: 2-10 ساعت
 • ارسال رایگان در روز بعد
کارت ویزیت سلفون شطرنجی

کارت ویزیت سلفون شطرنجی

 • شروع قیمت از:51 هزار تومان
 • تیراژ 60 عدد به بالا
 • چاپ یکرو و دورو
 • مدت تحویل: 2-10 ساعت
 • ارسال رایگان در روز بعد
کارت ویزیت لمینت براق

کارت ویزیت لمینت براق

 • شروع قیمت از:54 هزار تومان
 • تیراژ 60 عدد به بالا
 • چاپ یکرو و دورو
 • مدت تحویل: 2-10 ساعت
 • ارسال رایگان در روز بعد
کارت ویزیت شیشه ای مات

کارت ویزیت شیشه ای مات

 • شروع قیمت از:60 هزار تومان
 • تیراژ 60 عدد به بالا
 • چاپ یکرو و دورو
 • مدت تحویل: 2-10 ساعت
 • ارسال رایگان در روز بعد
کارت ویزیت بدون روکش

کارت ویزیت بدون روکش

 • شروع قیمت از:39 هزار تومان
 • تیراژ 60 عدد به بالا
 • چاپ یکرو و دورو
 • مدت تحویل: 2-10 ساعت
 • ارسال رایگان در روز بعد
کارت ویزیت سلفون خورشیدی

کارت ویزیت سلفون خورشیدی

 • شروع قیمت از:51 هزار تومان
 • تیراژ 60 عدد به بالا
 • چاپ یکرو و دورو
 • مدت تحویل: 2-10 ساعت
 • ارسال رایگان در روز بعد
سلفون شنی با گردالی

سلفون شنی با گردالی

 • شروع قیمت از:51 هزار تومان
 • تیراژ 60 عدد به بالا
 • چاپ یکرو و دورو
 • مدت تحویل: 2-10 ساعت
 • ارسال رایگان در روز بعد
کارت ویزیت شیشه ای شفاف

کارت ویزیت شیشه ای شفاف

 • شروع قیمت از:57 هزار تومان
 • تیراژ 60 عدد به بالا
 • چاپ یکرو و دورو
 • مدت تحویل: 2-10 ساعت
 • ارسال رایگان در روز بعد