بروشور چیه و کجاها میشه ازش استفاده کرد ؟

بروشور به برگه های چند لتی و یا برگه هایی که چند تا خورده گفته میشه ، از بروشور بیشتر برای معرفی کالا یا خدمات مون به مشتریان میتونیم استفاده می کنیم  .