انواع بروشور خاص

بروشور خاص چه فرقی با بروشور اقتصادی و ارزان داره :

1- ضخامت بروشور های خاص دو برابر بروشورهای اقتصادی است 
2- بروشورهای خاص بعد از چاپ روکش سلفون براق یا مات زده میشه ، به انتخاب مشتری
3- بروشورهای خاص بعد از روکش سلفون  مات در صورت تمایل مشتری  میتونه یووی موضعی بخوره ( بعضی قسمتها مثل آرم یا اسم فروشگاه براق و کمی برجسته میشه ) البته یووی موضعی برای همه بروشورهای خاص قابل انجام نیست فقط سایزهای بزرگ و تیراژ بالاتر
4- بروشورهای خاص  در صورت تمایل مشتری امکان طلاکوب ، نقره کوب شدن و امثال این ها رو داره

بروشور خاص2 لت
هر لت 15*21

بروشور خاص2 لتهر لت 15*21
 • چاپ دورو
 • شروع قیمت از:
 • مدت تحویل: 4-6 روز کاری
 •  ارسال رایگان روز بعد آماده شدن

بروشور خاص3 لت
 پنجره ای

بروشور خاص3 لت پنجره ای
 • چاپ دورو
 • شروع قیمت از:
 • مدت تحویل: 4-6 روز کاری
 •  ارسال رایگان روز بعد آماده شدن

بروشور خاص2 لت
هر لت 21*30

بروشور خاص2 لتهر لت 21*30
 • چاپ دورو
 • شروع قیمت از:
 • مدت تحویل: 4-6 روز کاری
 •  ارسال رایگان روز بعد آماده شدن

بروشور خاص3 لت
هر لت 25*12

بروشور خاص3 لتهر لت 25*12
 • چاپ دورو
 • شروع قیمت از:
 • مدت تحویل: 4-6 روز کاری
 •  ارسال رایگان روز بعد آماده شدن

بروشور خاص3 لت
هر لت 21*30 

بروشور خاص3 لتهر لت 21*30 
 • چاپ دورو
 • شروع قیمت از:
 • مدت تحویل: 4-6 روز کاری
 •  ارسال رایگان روز بعد آماده شدن

بروشور خاص 3 لت
 هر لت 23*23

بروشور خاص 3 لت هر لت 23*23
 • چاپ دورو
 • شروع قیمت از:
 • مدت تحویل: 4-6 روز کاری
 •  ارسال رایگان روز بعد آماده شدن