فیلتر قیمت


0 15000 0 تومان To 15000 تومان

رنگ غالب

سایز برچسب:

تعداد سفارش برچسب:

ارسال تصویر، لوگو، فایل آماده و ...:

متن یا توضیحات سفارش:

سایز برچسب:

تعداد سفارش برچسب:

ارسال تصویر، لوگو، فایل آماده و ...:

متن یا توضیحات سفارش:

سایز برچسب:

تعداد سفارش برچسب:

ارسال تصویر، لوگو، فایل آماده و ...:

متن یا توضیحات سفارش:

سایز برچسب:

تعداد سفارش برچسب:

ارسال تصویر، لوگو، فایل آماده و ...:

متن یا توضیحات سفارش:

سایز برچسب:

تعداد سفارش برچسب:

ارسال تصویر، لوگو، فایل آماده و ...:

متن یا توضیحات سفارش:

سایز برچسب:

تعداد سفارش برچسب:

ارسال تصویر، لوگو، فایل آماده و ...:

متن یا توضیحات سفارش:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

انتخاب نوع سفارش طراحی لوگو :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

عنوان لوگو خودتون رو بنویسین:

دوست دارین در لوگو شما چه ایده ای اجرا بشه ، چه ویژگی داشته باشه ، چه حسی به بیننده منتقل کنه ؟:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

اسم مجموعه شما و یا شعاری که زیر لوگو باید قرار بگیره رو درج کنین:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

درباره شغل و کسب و کار خودتون اطلاعات کامل بدین تا ما بدونیم برای چه شغلی باید لوگو طراحی کنیم:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

مشتریان یا مخاطبین کسب و کار شما چه کسانی هستند؟:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

اگر رنگ سازمانی خاصی دارین ، اعلام بفرمایید:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

چند نمونه از لوگوهایی که پسند میکنین رو برامون بفرستین تا با سلیقه شما بیشتر آشنا بشیم:

چند نمونه از لوگوهایی که پسند میکنین رو برامون بفرستین تا با سلیقه شما بیشتر آشنا بشیم:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

هر توضیحی که نیاز دارین به ما بگین اعم از ترکیب ، رنگ و ....اینجا برامون بنویسین:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

حجم لیوان:

طراحی روی لیوان:

متن یا توضیحات سفارش:

ارسال تصویر، لوگو، فایل آماده و ...:

* تعداد و مبلغ سفارش :

* سایز کارت را انتخاب کنین:

* گوشه سفارش را انتخاب کنین:

طراحی سفارش:

<p>کد طرح انتخاب شده <a href="http://yon.ir/sOgON" target="_blank" rel="noopener noreferrer">(مشاهده طرحهای آماده )</a></p>:

متن یا توضیحات سفارش:

ارسال تصویر، لوگو، فایل آماده و ...:

ارسال تصویر، لوگو، فایل آماده و ...:

ارسال تصویر، لوگو، فایل آماده و ...:

سایز کارت را انتخاب کنین:

تعداد سفارش:

1 تا 4 گوشه ، گرد یا تیز؟ توضیح کامل بدین:

سایر توضیحات سفارش در صورت نیاز:

فایل روی کارت:

فایل پشت کارت: