ورود  \/ 
x
x
x

برچسب شیشه ای چیست ؟

  لیبل شیشه ای چیست ؟ برچسب شیشه ای چیست ؟ لیبل شیشه ای که با نامهای برچسب شیشه ای و لیبل ترنسپارنت یا برچسب ترنسپارنت هم نامیده میشه ، نوعی از برچسب است که مثل شیشه ای بی رنگ بوده و بعد از چسباندن به سطوح مختلف پشت آن کاملا پیداست .